Published File Size Type Download
2024/01/01 Contas Anuais 2022 1.05 MB PDF Descargar
2024/01/01 Contratos subscritos AAPP 520.37 KB PDF Descargar
2024/01/01 Convenios subscritos AAPP 546.85 KB PDF Descargar
2024/01/01 Funcións da Federación Galega de Voleibol 249.89 KB PDF Descargar
2024/01/01 Normativa aplicable Decreto 852014 do 3 de xullo. Regulamento do Réxime de Entidades Deportivas de Galicia 919.98 KB PDF Descargar
2024/01/01 Normativa aplicable Lei 32012 de 2 de abril do deporte de Galicia 1.93 MB PDF Descargar
2024/01/01 Normativa aplicable Orde do 8 setembro 2010. Procesos de eleccións nas federacións deportivas Galegasas 69.06 KB PDF Descargar
2024/01/01 Normativa aplicable Resolución do 8 de setembro de 2009. Normas de bo goberno 36.24 KB PDF Descargar
2024/01/01 Organigrama FGVb 361.17 KB PDF Descargar
2024/01/01 Presuposto 2024 772.40 KB PDF Descargar
2024/01/01 Retribucións 305.02 KB PDF Descargar
2024/01/01 Subvencións/axudas 235.07 KB PDF Descargar
SUBIR