Published File Size Type Download
2021/06/25 Contas Anuais 2018 98.82 KB PDF Descargar
2021/06/25 Contratos subscritos AAPP 82.28 KB PDF Descargar
2021/06/25 Convenios subscritos AAPP 103.90 KB PDF Descargar
2021/06/25 Funcións da Federación Galega de Voleibol 56.64 KB PDF Descargar
2021/06/25 Normativa aplicable Decreto 852014 do 3 de xullo. Regulamento do Réxime de Entidades Deportivas de Galicia 919.98 KB PDF Descargar
2021/06/25 Normativa aplicable Lei 32012 de 2 de abril do deporte de Galicia 1.93 MB PDF Descargar
2021/06/25 Normativa aplicable Orde do 8 setembro 2010. Procesos de eleccións nas federacións deportivas Galegasas 69.06 KB PDF Descargar
2021/06/25 Normativa aplicable Resolución do 8 de setembro de 2009. Normas de bo goberno 36.24 KB PDF Descargar
2021/06/25 Organigrama FGVb 66.58 KB PDF Descargar
2021/06/25 Orzamento 2020 FGVb 398.74 KB PDF Descargar
2021/06/25 Retribucións 48.85 KB PDF Descargar
2021/06/25 Subvencións/axudas 83.27 KB PDF Descargar
SUBIR