COMITÉ TÉCNICO GALEGO DE ÁRBITROS

A Federación Galega de Voleibol, a través do seu órgano recoñecido nos estatutos do mesmo, enconmenda o Comité Técnico Galego de Árbitros a captación, ensino e organización dos árbitros, anotadores e xuíces no ámbito do voleibol galego.

Tal como establecen os Estatutos da Federación Galega de Voleibol, o Comité Técnico Galego de Árbitros ten as funcións seguintes:

  • Establecer os niveis de formación dos árbitros galegos.
  • Clasificar técnicamente os árbitros e anotadores, asignadoos ás categorías correspondentes.
  • Propor os candidatos a árbitros de categorías nacionais.
  • Propor as normas administrativas que regulan a arbitraxe.
  • Designar os colexiados nas competicións oficiais de ámbito galego, así como as nominacións que a RFEVb a través do CTNA delega nos Comités das Federacións Territoriais.
SUBIR